PRIVACY STATEMENT (PRIVACY VERKLARING) ANTROPOMO (VERSIE JANUARI 2022)

Antropomo, gevestigd aan de Uitdamstraat 3, 3826CG te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Antropomo
Monique Jacqueline Tekstra-van Lochem
Uitdamstraat 3 3826CG Amersfoort
06-38504366

Monique Jacqueline Tekstra-van Lochem is de Functionaris Gegevensbescherming van Antropomo. Zij is te bereiken via monique@antropomo.nl

Persoonsgegevens die Antropomo verwerkt
Netjes omgaan met jouw gegevens en dus je privacy, is voor mij vanzelfsprekend. Via de website https://www.antropomo.nl zal ik je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven (zie hieronder) en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Persoonsgegevens die ik verwerk en met welk doel;
 Voor- en achternaam
 E-mailadres
 Straat en huisnummer
 Postcode en woonplaats
 Telefoonnummer
 Bank- en betaalgegevens

Deze gegevens verzamel en bewaar ik digitaal en bewaar ik op een met wachtwoorden afgesloten locatie op mijn beveiligde computer.

Ik doe dat met de volgende doelstellingen:
 • Voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief, na aanmelding, waarin ik je op de hoogte houd van de activiteiten van Antropomo en de producten die ik lever. Indien je in de toekomst geen e-mail van me wilt ontvangen, kun je je elk moment weer uitschrijven door middel van een e- mail of door contact met me op te nemen. Ik verwijder je e- mailadres dan uit mijn bestand en zal je gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is;

 • Voor het verzenden van producten na bestelling;

 • Voor de mogelijkheid om contact met je te kunnen opnemen bij vragen;

 • Voor het toesturen van facturen;

 • Voor het kunnen verwerken van betalingen.


  • Geautomatiseerde besluitvorming
   Antropomo, neemt geen besluiten over zaken die, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

   Ik gebruik wel de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  • Wordpress voor het onderhouden van de website;

  • Mailchimp voor het onderhouden van de mailinglijsten;

  • Apple-Mail voor het versturen van e-mails;

  • Pages en Word voor het opstellen van facturen;

  • Eventueel whatsapp voor telefonisch contact.


   • Delen van persoonsgegevens met derden
    Zonder toestemming van jouw kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.
    Ik gebruik je gegevens alleen voor mijn eigen zakelijke activiteiten, waaronder:
   • De verwerkingsovereenkomst die ik heb met Google;

   • De verwerkingsovereenkomst met mijn website host Wordpress en one.com;

   • Als ik daar wettelijk toe verplicht ben moet ik je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

   • Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik


    • Antropomo, gebruikt alleen technische en functionele cookies en anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
     Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Antropomo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: monique@antropomo.nl.

     Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Antropomo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

     Hoe ik persoonsgegevens beveilig
     Antropomo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique@antropomo.nl.

     Monique Jacqueline Tekstra-van Lochem